Serebral Palsi

Serebral Palsi

Serebral Palsi; spastik tipinde uygulanan ortopedik tedavi, spastisite ve spastisite sonucu gelişen kontraktür ve deformitelerin tedavisine yöneliktir.

Spastisite Tedavisi

Spastisitede hakim olan adele grubunun etkisine bağlı olarak hareketle belirgin deformite görülürken istirahatta yaptırılan hareketlerde adelede kısıtlılık yada deformite görülmez.
Kalçayı içe doğru çeken kalça içi adelerde spastisite mevcut ise kalça muayenesinde adelelerde kısıtlılık yok iken hasta yürüdüğünde makaslama görülür.
Dizi bükme işlevini yapan diz arkası adelelerde tutulumu varsa hastanın istirahatta muayenesinde diz tamamen açılırken hasta yürürken dizleri bükük yürümektedir.
Baldır arkası adelelerde tutulumla çocuk parmak ucuna basarak yürümektedir. Bu hastaların ayak bileği muayene edildiğinde ayak bileğinin hareketlerinde kısıtlanma olmadığı görülür.
Spastisitenin tedavisinde tutulmuş adele gruplarına Botox uygulaması yapılır. Botox-A’ nın etkisi 1 haftada başlar ve 3-4 ay sürmektedir.

Kontraktür Tedavisi

Kontraktür, tutulan adelerin kısalması ile gelişen eklem hareket kısıtlılığıdır. Kontraktür durumunda hem fizik muayene de hemde yürümede bulgu saptanır. Tedavide ana prensip deformiteye sebep olan kontrakte yapıların uzatılmasıdır.
Kalçayı içe doğru çeken kalça içi adelerde kontraktür durumunda hem kalça muayenesinde adelelerde kısıtlılık görülür hem de hasta yürüdüğünde makaslama görülür.
Tedavide kalçayı içe çeken iç kısımdaki adeleler küçük bir kesi ile girilerek cerrahi olarak uzatılır. Ameliyat sonrası alçı tespitene gerek olmayıp hastalara 1 hafta içinde Fizik Tedavi başlanabilinir.

Dizi büken diz arkası adelelerde kontraktür varsa hastanın hem istirahatta muayenesinde diz tamamen açılmaz hem de hasta yürürken dizleri bükük yürümektedir.
Bu hastalarda da diz arkasında hamstring dediğimiz adele grubunun cerrahi olarak uzatılması işlemi yapılır.
Baldır arkası adelelerde tutulumla çocuk parmak ucuna basarak yürümektedir. Bu hastaların ayak bileği muayene edildiğinde ayak bileğinin hareketlerinde kısıtlanma görülür.
Ayak bileği arkasındaki baldır adelelerinin kısa olduğu durumlarda 4 yaş altı çocuklarda seri alçılamalar ile tedavi yapılırken 5 yaş ve üstünde cerrahi uzatılma işlemi yapılır.

Deformite Tedavisi

Omurga Deformiteleri

Omurga Muayenesinde; gözlemde; belde cilt lezyonları, kıllanma, gamzeleşme varlığı ve eğriliklere bakılır. Eğriliğin çocuğu kollarının altından kaldırma ile ve diğer tarafa eğilme ile azalma gösterip göstermediğine bakılır.
Şüpheli durumlarda radyolojik değerlendirme yapılarak deformitenin derecesi ölçülür. Neuromuskuler kifoskolyoz deformitelerinin tedavisinde deformitenin derecesi önemlidir:
Cobb açısı
< 25° ise 4 ayda bir takip
25°-55° ise ortez tedavisi
55°< ise cerrahi tedavi

Kalça Eklemi Deformiteleri

Deformite gelişimi açısında spastik serebral palside kalça eklemi 6 ayda bir klinik ve radyolojik takip yapılmalıdır. Radyolojide femur başında yarı-çıkık ve çıkık durumuna bakılır.
Belli bir derecenin üzerindeki yarı-çıkık ve çıkıklarda cerrahi tedavi gerekir.
Hasta 4 yaş ve altında ise kalça iç kısmında kısa olan adalelerin (addüktor tenotomi+iliopsoas) uzatılması yapılır.
Hasta 4 yaşın üstünde ise kemik operasyonları (proksimal femoral kısaltma+ varizasyon+derotasyon) yapılır.
Asetabuler displazi dediğimiz kalça eklemi yuvasında yetmezlik / gelişme geriliği varsa pelvik kemik ameliyatları yapılır.
Kalça İç Rotasyon Deformitesi
Bu deformitelerde hastanın ayakları ve diz kapakları içe bakarak yürürler. Bu hastalarda Yürüme Analizi testi kullanılır.
Tedavi
•Eşlik eden kalça deformitesi (yarı-çıkık, çıkık, fleksiyon ve/veya adduksiyon kontraktürü) varsa proksimal femoral osteotomi
•Eşlik eden kalça deformitesi yoksa distal femoral derotasyon osteotomisi
Diz Fleksiyon Deformitesi
Diz Sabit fleksiyon deformitelerinde distal femur ekstansiyon ostetomisi operasyonları uygulanır.

Ayak Deformiteleri
Pes Equinovarus

•Ayağın invertörleri (tibialis post. ve ant.) ile evertörleri (peroneal adeleler) arasındaki kas dengesizliği ile olur. Hastalar, inverte ayakları ile ayak dışına basarak yürürler
•Spastik hemiplejiklerde sıktır
•Salt equinus kontraktürlerinde de ayakta varus gözlenebilir, ayırım yapılmalıdır
Tedavide; spastisite nedeni ile daha hakim olan ayağı içe ve aşağıya döndüren adeleler ile ayağı dışa yukarı döndüren daha zayıf adeleler adeler arasında denge kurma hedeflenir. Bunun için tendon transferi operasyonu ile başarılı sonuçlar elde edilir.

Pes Equinovalgus
Diplejik ve quadriplejiklerde sıktır
Arka ayağın plantar fleksiyonda, ön ayağın dorsifleksiyon ve pronasyonu ile karakterize “midfoot break” orta ayakta kırılma
•Zamanla halluks valgus
•Tabanlık, ortez
•Subtalar artrodez
•Lateral kolon uzatılması
•Kalkaneal osteotomi
•Triple artrodez

Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

 

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

Şeref AKTAŞ

Prof. Dr. Şeref AKTAŞ, Çocuk Ortopedisi konusunda Uzman Profesör doktordur. Uzun yıllar çocuk ortopedik sorunları hakkında yurtiçi ve yurt dışında başarılı çalışmalar yapmıştır. Şu anda İstanbul Şişli Fulya'da kendi özel kliniğinde çocuk hastalarını tedavi etmektedir.