Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci

Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci

Üst ekstremitenin sinirleri brakiyal pleksustan kaynaklanır. Servikal ( C ) 5 ve torakal ( T ) 1 arasındaki spinal köklerin ön dalları birleşerek brakiyal pleksusu oluşturmaktadır. Üst ekstremiteye giden periferik sinirlerde Brakiyal Pleksustan çıkmaktadır. Doğum sırasında brakiyal pleksusun gerilme ve traksiyon zorlanması ile yaralanmaları oluşmaktadır. Bunun sonucunda pleksustan gelen sinirlerin gittiği üst ekstremitede değişik derecedeki felçler ve bunlara bağlı gelişen ikincil sorunlardan oluşmaktadır.

Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci neden olur?

Obstetrikal brakiyal pleksus felci zor doğum sırasında brakiyal pleksusun etkilenmesi ile oluşur. Obstetrikal Brakiyal Pleksus felci gelişimi için gösterilen risk faktörleri; doğum ağırlığının 4 kg ın üzerinde olması, makat gelişi ile doğum, Annede şeker hastalığı, pelvik kemiklerinde anatomik darlığa yola açan yapı, ilk doğum, hamilelikte aşırı kilo alınması, uzamış doğum eylemi ile doğumda forceps yada vakum kullanılması olarak sayılabilir.

Obstetrikal Brakiyel Pleksus Felci ne sıklıkla görülür?

Obstetrikal brakiyal pleksus felci binde 1-4 arasında görülmektedir. 4.5 kg üstü doğum ağırlığındaki bebeklerde insidans 3 kat fazladır. İki taraflı tutulum makat doğumlarda sık görülüp olguların %10 unu oluşturmaktadır.

Obstetrikal Brakiyel Pleksus Felci bulguları nelerdir?

Doğumu takiben hastanın kolunu oynatmadığı ve üst ekstremitenin hareketsiz olduğu göze çarpar. Fizik muayenede, Moro refleksi kaybolduğu göze çarpar. Ayırıcı tanıda humerus üst uç epifiz ayrılması, klavikula ve humerus kırıkları gibi hastalıklar sayılabilir.
Erb-Duchenne tipi obstetrikal palside, üst trunkus tutulumu vardır.Hastalarda, omuzda internal rotasyon ve adduksiyon görülür. Klumpke tipi obstetrikal palside, el ve elbileği kaslarında tutulum vardır. Dirsek hareketleri ve omuz hareketleri normaldir.
Bireps kas işlevi prognoz ve tedavi seçiminde önemlidir.

Obstetrikal Brakial Pleksus yaralanması tanısında hangi testler kullanılabilir?

Direkt grafiler, EMG testi ve MR tanı ve takipte kullanılmaktadır

Obstetrikal Brakial Pleksus yaralanması tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Başlangıçta her hastaya eksersiz ve fizik tedavi uygulanarak takibe alınır. Ana amaç, eklem hareket açıklıklarını korumaktır. İlk 6 haftada özellikle biseps fonksiyonunda geri dönmenin olması iyileşmeyi ve yaralanmanın tam kopma şeklinde olmadığını düşündürebilir.
Eğer 6 hafta geçmesine rağmen düzelme olmaz ise mikro cerrahi teknikle pleksus cerrahisi uygulanabilmektedir.
Hastaların önemli kısmında ( %70-90 ) erken dönemde uygun eksersiz fizik tedavi ile kabul edilebilir düzelme görülmektedir. Ancak, bir grup hastada, mevcut kas kuvvetleri arasındaki dengesizlik; omuzda iç rotasyon, adduksiyon, yarı çıkık durumu görülmektedir. Dirsekte, dirsek fleksiyon kontraktürü ve Radius başı çıkığı gözlenebilmektedir.
Gelişen deformite ve kısıtlılıkların giderilmesinde kontraktür gevşetmeleri,osteotomiler ve tendon transferleri ile başarılı ve tatminkar sonuçlar alınmaktadır.

Şeref AKTAŞ

Prof. Dr. Şeref AKTAŞ, Çocuk Ortopedisi konusunda Uzman Profesör doktordur. Uzun yıllar çocuk ortopedik sorunları hakkında yurtiçi ve yurt dışında başarılı çalışmalar yapmıştır. Şu anda İstanbul Şişli Fulya'da kendi özel kliniğinde çocuk hastalarını tedavi etmektedir.