Doğumsal Kalça Çıkığı (Gelişimsel Kalça Displazisi)

Doğumsal Kalça Çıkığı (Gelişimsel Kalça Displazisi)(GKD)

Gelişimsel Kalça Displazisi nedir?

Doğumsal Kalça Çıkığı ve GKD, doğum öncesi, doğum sırasında veya hemen doğum sonrasında gözlenen kalçanın çıkık, yarı-çıkık veya stabil olmaması ile karakterize bir hastalıktır.
Başlıca iki tipi vardır:
1-Teratolojik,
2-Tipik

Gelişimsel Kalça Displazisi ne sıklıkta görülür? Ailevi tutulum var mıdır?

İnsidansı %1 – % 0.1 olup kızlarda daha fazla görülür. Sol tarafta daha sıktır: Sol kalça % 60, Sağ Kalça % 20, iki taraflı % 20. Ailede GKD öyküsü olanlarda oran daha yüksektir: Tek yumurta ikizlerinde % 34, kardeşlerde var ise % 6-7, anne ve kardeş varsa % 36 insidans gösterir.

Gelişimsel Kalça Displazisi risk faktörleri nelerdir?

Kalça çıkığı görülmesi risk faktörleri olarak; aile hikayesi, makat gelişi doğum (özellikle 1.kız çocuk), oligohidroamnioz (amnion sıvısının az olması), tortikollis deformitesi varlığı, ayak deformiteleri, çoğul gebelik sayılabilir.

Gelişimsel Kalça Displazisili hastalar ne şikayetle doktora getirilirler?

Başvuru Şikayeti sıklıkla; kalçalarını tam açamama, pili asimetrisi (bacakta cilt kıvrımlarının farklı olması) ve aksamadır.

Gelişimsel Kalça Displazisi tanısı nasıl koyulur?

Tanı da, Fizik Muayene ile ultrasonografi ve radyografiden faydalanılır. Fizik Muayenede; ilk 2 ayda tanı koydurucudur. Ortolani ve Barlow testleri, kalçanın çıkıp yerine oturduğunun fizik muayene ile değerlendirilmesidir. İlerleyen aylarda; pili asimetrisi, kalça açılmasında kısıtlılık, bacak boylarının farklılığı göze çarpar. Yürüme sonrasında çıkık tarafta ayağını dışa basarak yürüme ve aksama görülür. Tanı yöntemlerinden ultrasonografi, ilk 6 ayda kullanılır. Radyografik değerlendirme kemik yapısının değerlendirilmesi için önem arzeder ve doktorunuzca belli aralıklarla istenebilir.

Gelişimsel Kalça Displazisinin tedavisi nedir?

Tedavi de; 6 aylığa kadar ki çocuklarda Pavlik Bandaj uygulanılır. Takip haftalık ultrasonografilerle yapılır. 6 aylıktan büyük çocuklarda yada Pavlik Bandaj ile başarılı olunamaması durumunda Kapalı Redüksiyon + Alçılama uygulaması anestezi altında yapılır. Daha büyük çocuklarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç uyumlu kalça eklemi sağlamaktır. Cerrahi tedavide femur başı topu, asetabulum denilen yuvaya doğru yönlendirilerek asetabulum yuvasının gelişmesi uyarılır. Femur başı topunun yuva içinde olması asetabular yuvanın konkav femur başını örten bir yapıda gelişimini sağlar. Cerrahi tedavi; erken yaşlarda (1 yaş altı) yumuşak dokuları ilgilendiren ameliyat şeklinde yapılır. 1.5 yaş ve üzerinde ise kemik ameliyatlarına ihtiyaç duyulur.
Prof. Dr. Şeref Aktaş, İstanbul Şişli Fulya’da ki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

 

 

Doğumsal Kalça Çıkığı – Gelişimsel Kalça Çıkığı

Prof. Dr. Şeref AKTAŞ, Çocuk ortopedisi

Şeref AKTAŞ

Prof. Dr. Şeref AKTAŞ, Çocuk Ortopedisi konusunda Uzman Profesör doktordur. Uzun yıllar çocuk ortopedik sorunları hakkında yurtiçi ve yurt dışında başarılı çalışmalar yapmıştır. Şu anda İstanbul Şişli Fulya'da kendi özel kliniğinde çocuk hastalarını tedavi etmektedir.